PDA

View Full Version : Wireless Speedlights - hướng dẫn thiết lập đánh đèn flash rời không dây


phantayho
09-04-2010, 09:57 PM
ACE thân mến,
Như ACE cũng biết, Nikon có một thế rất lớn trong việc đánh sáng bằng đèn Flash, hệ thống Nikon Creative Lighting System ( Nikon CLS ) cho phép đánh đèn rời không dây mà không cần các thiết bị ngoại vi hỗ trợ. Hoặc nói cách đơn giản hơn là người sử dụng máy và đèn Nikon có thể đánh flash rời không dây mà không cần tốn tiền mua xì-leo !!! có thể dùng flash này mồi sáng cho đèn khác thậm chí có thể dùng ngay đèn cóc của máy để mồi sáng cho các đèn flash khác. Xin được chia sẽ bài dịch :


Chia sẽ cách thiết lập đánh đèn flash rời không dây của Nikon
( Dịch từ tài liệu của Nikon - "Fast Track to Wireless Speedlights" trên trang web Nikon )


http://farm3.static.flickr.com/2721/4504813641_bae78e2757_o.jpg

Hệ thống Nikon Creative Lighting System ( Nikon CLS ) đưa ra một lựa chọn toàn diện trong cách mạng về công cụ sáng tạo ánh sáng cho mọi nhu cầu cần thiết về kỹ thuật nhiếp ảnh. Hệ thống này là một trong những thông minh và đa năng nhất thế giới đối với các flash unit hiện nay, bao gồm flash của Nikon như SB-900, SB-800, SB-600, SB-R200 và các thiết bị hỗ trợ ảnh close-up cải tiến. Và kết quả cuối cùng là đẳng cấp chưa từng xuất hiện là sự chính xác, tự động, tích hợp điều khiển mà chỉ duy nhất Nikon mới có thể làm được.

http://farm5.static.flickr.com/4011/4504813747_7943bdb33f_o.jpg


Flash không dây tiên tiến tận dụng khả năng của hệ thống Nikon Creative Lighting System ( Nikon CLS )

Các lệnh không dây ( Wireless Commander ) của các đèn nikon SB-900, SB-800 hoặc SU-800 có thể điều khiển các loại đèn SB-900, SB-800, SB-600 và SB-R200 khác. Để làm vậy, SB-900 hay SB-800 phải kết nối vào bất cứ hệ thống i-TTL tương thích với loại hotshoe cho phép các speedlights ( hoặc bộ điều khiển không dây SU-800 ) hoạt động như một đèn chủ "Master Speedlight Unit". Các bước thiết lập như sau:

http://farm3.static.flickr.com/2691/4505448168_596ac5a14a_o.jpg

phantayho
09-04-2010, 09:58 PM
Thiết lập SB-900 như một đèn chủ "Master Speedlight Unit":

http://farm5.static.flickr.com/4039/4504813787_c59fc3f7ac_o.jpg

1. Cách để đặt đèn Sb-900 như một đèn chủ "Master Speedlight Unit". bằng cách xoay phím "power" qua Master
2. Nhấn nút function 1 cho đến khi chữ "M" bên trên flash unit nhấp nháy
3. Nhấn nút "MODE", sau đó xoay dĩa điều khiển - selector dial chọn kiểu chụp tùy thích, sau đó nhấn OK.Các mode: TTL Through the lens metering, A Auto Aperture, M Manual
4. Sau đó tương tự với nút function 2, và xoay dĩa điều khiển chọn kiểu phát (output) và giá trị bù trừ ( compensation value ) phù hợp. Sau đó nhấn Ok
5. Nhấn Function 1 để highlight chữ group A
6. Tương tự cách làm với group A, thiết lập mode cho flash và kiểu phát (output) giá trị bù trừ cho các flash unit với group B và Group C. Lưu ý để thiết lập giá trị bù trừ cho kiểu phát (output) phải nhấn nút OK 2 lần để hiện chữ "Ch" bên trên nút function 2

phantayho
09-04-2010, 09:59 PM
Thiết lập SB-800 như một đèn chủ "Master Speedlight Unit":

http://farm3.static.flickr.com/2799/4504814077_5dd5402379_o.jpg

1. Giữ nút SEL trong khoảng 2 giây,
2. Tô đâm biểu tượng không dây ( như hình trên ). Nhấn nút Sel khoảng 2 giây. Nút mủi tên hướng lên ↑ sẽ chuyển thành mủi tên 2 hướng ↕ và chử OFF sẽ được tô đậm
3. Chọn và highlight chữ Master và giữ nút SEL trong khoảng 2 giây. Màn hình sẽ hiển thị các chức năng Master
4. Nhấn nút SEL tô đậm chữ "M".Nhấn nút +/- bạn có thể thay đổi giá trị bù trừ của chế độ phát trong nhóm "M". Khi một trong các nhóm ( M, A, B, hay C ) được hightlight sẽ làm thay đổi khả tác dụng lại của những nhóm này. Các mode: TTL Through the lens metering, A Auto Aperture, M Manual
5. Nhấn nút SEL để highligh "CH" và dùng nút +/- để chọn lựa kênh mà mình sẽ dùng. ( có 4 kênh, đây là khả năng mà hệ thống Nikon CLS tạo điều kiện cho một nhóm người cùng làm việc và sử dụng chính speedlight của họ ) Lưu ý rằng kênh mà bạn chọn cho đèn chủ "Master Speedlight Unit": hải đúng với kênh trong đèn đơn vị rời "Wireless Remote Unit" mà bạn đã thiết lập
6. Gắn SB-800 vào máy ảnh.

Lưu ý: Trong lúc chụp, nếu muốn thay đổi nguồn cho flash rời ( flash unit ) từ các master SB900, SB800. Sự thay đổi này sẽ có tác dụng ngay lập tức.
Các đèn SB-900, SB-800 hoặc SU-800 đóng vai trò đơn vị ra lệnh ( commander ) khi đặt trong "master mode". Các đèn SB-900, SB-800, SB600 và SB-R200 để đánh không dây nhất thiết phải thiết lập là "remote"

phantayho
09-04-2010, 10:00 PM
Đèn rời không dây,

http://farm5.static.flickr.com/4071/4505448578_b01578361e_o.jpg

Các đèn Nikon SB900, SB800, SB600 và SB-R200 có thể thiết lập như một đèn đơn vị rời "Wireless Remote Unit" và được đánh sáng bằng cách dùng một đèn đang gắn trên máy và đã xác lập là đèn chủ "Master Speedlight Unit": Hoặc cũng có thể dùng ngay đèn cóc trên máy ( built-in flash ) đối với các loại máy D80, D90, D200, ... hoặc cũng có thể dùng thiết bị ra lệnh SU-800

phantayho
09-04-2010, 10:01 PM
Thiết lập SB-900 như một đèn đơn vị rời "Wireless Remote Unit":

http://farm5.static.flickr.com/4039/4504813787_c59fc3f7ac_o.jpg


Bạn có thể dùng đèn SB-900 như đèn đơn vị rời "Wireless Remote Unit" bằng cách nhấn và xoay nút Power ON-OFF về chữ remote
Thiết lập nhóm và kênh cho đèn đơn vị rời "Wireless Remote Unit":
Nhấn nút function 1, sau đó xoay dĩa điều khiển để chọn Nhóm Group mình mong muốn, nhấn nút OK. Tên và số của nhóm (group) và (chanel) sẽ hiện to lên khi được thiết lập.
Nhấn nút function 2, sau đó xoay dĩa điều khiển để chọn Kênh Chanel mong muốn, sau đó nhấn OK


Để là một đơn vị rời khi mà mode của flash và giá trị bù sáng của hệ thống phát được thiết lập tương tự nhau, và đặt đơn vị rời và đúng tên và số của nhóm và kênh.

phantayho
09-04-2010, 10:02 PM
Thiết lập SB-800 như một đèn đơn vị rời "Wireless Remote Unit".

http://farm3.static.flickr.com/2794/4504813937_51f9ae934f_o.jpg

1. Nhấn nút Sel khoảng 2 giây - chọn biểu tượng Wireless .
2. Giữ nút mủi tên hướng lên ↑ sẽ chuyển thành mủi tên 2 hướng ↕ và chử OFF sẽ được tô đậm
3. Chọn chữ REMOTE và higlight. Sau đó nhấn và giử nút SEL trong khoảng 2 giây. Màn hình sẽ hiển thị các chức năng REMOTE
4. Nhấn nút SEL highlight chữ "CH" và dùng nút "+/-" để chọn kênh ( kênh trên unit và master phải giống nhau nếu không nó sẽ không liên lạc được với nhau )
5. Nhấn nút SEL lần nữa để chọn nhóm. Dùng nút "+/-" để chọn nhóm A, B, C ( Giá trị bù trừ được thiết lập trên nhóm A, B, C trên master flash sẽ quyết định giá trị bù trừ trên remote unit)

Lưu ý: Phải chắc rằng việc chọn kênh và nhóm đèn phải giống nhau giữa các master và remote unit cũng như trên commander trên máy ảnh

phantayho
09-04-2010, 10:02 PM
Thiết lập SB-600 như một đèn đơn vị rời "Wireless Remote Unit".

http://farm5.static.flickr.com/4028/4505448676_f7249b4849_o.jpg

1. Nhấn và giữ đồng thời 2 phím "ZOOM" và "-" trong khoảng 2 giây
2. Nhấn "ZOOM" hoặc "MODE" để chọn On hay Off
3. Nhấn và giử nút ON/OFF trong khoảng 1 giây, flash sẽ hiển thị wireless remote ( Mặc định luôn là CH 3, Group A)
4. Nhấn nút "MODE" lần nữa và chọn một nhóm ( A, B, C ). Giá trị bù trừ trên Master sẽ quyết định giá trị bù trừ xuất ra cho Remote

Lưu ý: Phải chắc rằng việc chọn kênh và nhóm đèn phải giống nhau giữa các master và remote unit cũng như trên commander trên máy ảnh

phantayho
09-04-2010, 10:03 PM
Để thoát ra khỏi chế wireless quay trở về chế độ TTL bình thường

1. Để reset cho đèn SB800 và SB600 nhấn đồng thời 2 phím ON/OFF và MODE trong 2 giây
2. Để reset cho đèn SB900 chỉ cần tắc và mở đèn lên lại !!!

phantayho
09-04-2010, 10:03 PM
Thiết lập SB-R200 như một đèn đơn vị rời "Wireless Remote Unit".

http://farm5.static.flickr.com/4066/4504813979_76645c06b9_o.jpg

Rất đơn giản, chỉ cần xoay và kênh và nhóm mà mong muốn !!!

phantayho
09-04-2010, 10:05 PM
Khả năng đánh đèn không dây riêng biệt của Nikon sử dụng i-TTL trên đèn cóc " Built-in Flash"
với các máy ảnh DLSR D700, D300/D300s, D200, D90/D80

http://farm3.static.flickr.com/2690/4504813899_84acacf52c_o.jpg

Kiểu lệnh cho đánh đèn không dây trên máy ảnh có thể chọn trong "Custom Settings"


D700 – Custom Setting: e3
D300 – Custom Setting: e3
D200 – Custom Setting: e3
D90 – Custom Setting: e2
D80 – Custom Setting: 22


http://farm5.static.flickr.com/4005/4505448828_6d10e58e41_o.jpg

Vào bên trong " Commander mode", vào tiếp "Built-in Flash". Toàn bộ các Group A và B được kích hoạt và TTL được thiết lập cùng giá trị bù trừ (Comp.) là không. Trong chuỗi này, đèn cóc sẽ phát tín hiệu ( signal ) đến các remote unit cũng như mồi và truyền các giá trị về ánh sáng và phơi sáng cho các Speedlights không dây

http://farm5.static.flickr.com/4035/4505448982_6107fed852_o.jpg

Giá trị bù trừ Flash có thể được điều chỉnh cho các group A và B cũng như đèn cóc. Sử dụng phím mũi tên phải hoặc trái để di chuyển qua lại các ô "MODE" hoặc "Comp" ( comensation ) và các phím mũi tên lên xuống để xác định trị số mong muốn
Đèn cóc "Built-in Flash" cũng như các nhóm đèn A hoặc B khác có thể thiết lập để đánh và cài đặc giá trị phơi hay tắc mở từng phần riếng biệt tùy vào yêu cầu ánh sáng của thể. Nếu bạn thấy ký hiệu "-" trong ô mode của nhóm đèn nào thì nghĩa là nhóm đó không được đánh sáng

Lưu ý: Mặc dù bạn có thể tắc đèn cóc trong lúc tính toán giá trị phơi sáng, nhưng đèn cóc nhất thiết phải được bật nắp lên, để nó có thể truyền tín hiệu "pre-flash" đến các đèn remote unit

Một khi bạn đã thiết lập kiểu lệnh cho đèn như mong muốn, phải chắc rằng kênh và nhóm mà bạn đã chọn phải giống như chữ và số của kênh và nhóm trên đèn remote unit. Nhấn "Ok" để xác nhận

Lưu ý: kiểu lệnh cho đánh đèn không dây trên máy ảnh chỉ hoạt đông ở các chế độ P,S,A hay M nó không có ở các chế độ tự động Scene mode. Kiểu lệnh cho đánh đèn không dây trên máy ảnh ơ máy Nikon D70/D70s chỉ kích hoạt một nhóm và kênh đèn duy nhất là Chanel 3 & Group A

phantayho
09-04-2010, 10:05 PM
http://farm5.static.flickr.com/4072/4504814369_facedff668_o.jpg

Hy vọng bài dịch có ích, cám ơn ACE đã theo dõi

Phantayho

DangKhoa72
09-04-2010, 10:30 PM
Rất hữu ích, em đang rối bời với đống đèn nhà em. Bác viết rất chi tiết và dễ hiểu cho anh em newbie như em.... bác cho em hỏi tí, nếu em vừa nối đèn chủ với các loại SBx00 đồng thời nối thêm với một cây đèn lớn loại chụp studio thì sao hả bác?

Mr Ken79
10-04-2010, 12:08 AM
thanks bác Phan nhé,bài viết rất hữu ích và chi tiết,e đang mò mẫm về mấy cái kiểu đánh đèn và ánh sáng,hôm nay xem bài của a lại vỡ ra thêm nhiều thứ,chúc a khỏe và có thêm nhiều bài viết hữu ích như vậy

tachuongle
10-04-2010, 08:13 AM
Cám ơn bác Phan đã dịch bài rất hay và chính xác. Những người có nhu cầu chụp ảnh bằng đèn flash luôn luôn lựa chọn Nikon chính vì Nikon hỗ trợ đèn tốt nhất trong tất cả các loại máy ảnh Nhật. Nhưng tiếc rằng người bỏ ra nhiều công sức để dịch và post lên cho ace tham khảo thì bài viết lại ít được các Newbie quan tâm mà cứ lăn tăn "ai cứu tôi với", "trải nghiệm cùng...", v.v... Qua bài viết ta cũng đã được thấy những hạn chế của D3000, D5000, v.v... về chụp đèn Flash vì bản thân các loại máy ấy không có chế độ Commander cho đèn cóc của mình.
Một lần nữa rất cảm ơn bác Phan.
Tôi cũng định viết nhiều bài về đèn Flash từ A đến Z, nhưng phần dạo đầu "GN là gì ?" tôi thấy không ai quan tâm nên thôi.

D300
10-04-2010, 08:25 AM
bác Phan cho em hỏi tí,
01. cái SB800 và SB900 làm master được thôi còn chú SB600 thì chỉ làm slave thôi phải không ạh?

02. Trong trường hợp off flash camera..thì em vẫn phải xài trigger như thường phải không bác, vì đèn cóc phát tín hiệu không ổn định và ảnh hưởng sáng tới model.

03. Khoảng cách đánh wireless từ SB900 tới các đèn phụ có bị ảnh hưởng bởi vật cản, người đi lại hay vị trí đặt đèn không ạh.

Em đang ngắm nghía con SB900 nên sẵn bài viết của anh đây em hỏi luôn. Thanks anh vì bài viết chi tiết và chính xác ạ.

hoanggialai
10-04-2010, 08:56 AM
Cảm ơn bác rất nhiều! bài dịch tuyệt bác Phan ah!:xinchao[1]::xinchao[1]::xinchao[1]:

DatLe
10-04-2010, 09:36 AM
Cám ơn bác Phan đã dịch bài rất hay và chính xác. Những người có nhu cầu chụp ảnh bằng đèn flash luôn luôn lựa chọn Nikon chính vì Nikon hỗ trợ đèn tốt nhất trong tất cả các loại máy ảnh Nhật. Nhưng tiếc rằng người bỏ ra nhiều công sức để dịch và post lên cho ace tham khảo thì bài viết lại ít được các Newbie quan tâm mà cứ lăn tăn "ai cứu tôi với", "trải nghiệm cùng...", v.v... Qua bài viết ta cũng đã được thấy những hạn chế của D3000, D5000, v.v... về chụp đèn Flash vì bản thân các loại máy ấy không có chế độ Commander cho đèn cóc của mình.
Một lần nữa rất cảm ơn bác Phan.
Tôi cũng định viết nhiều bài về đèn Flash từ A đến Z, nhưng phần dạo đầu "GN là gì ?" tôi thấy không ai quan tâm nên thôi.

Em rất quan tâm bài viết của thầy đó ạh. Bản thân em xài con Flash cùi bắp 300TL, em gắn trigger để đánh wireless, nó kô có các chế độ power/2, power/4... mà chỉ có m-low, m-hi... rất khó xài. Nếu ko có bài viết về GN của thầy thì em chịu chết, ko cách gì tính toán khoảng cách chụp được. Mong thầy viết thêm cho mọi người tham khảo ạh.

Gecko
10-04-2010, 10:53 AM
rất cám ơn cụ phan về bài viết hữu ích này...tối qua khi đọc bài này của bác em cũng đã vỡ ra được nhiều điều.nổi hứng nên em sách đèn ra thực hành luôn ngay đêm qua.nay có vài tấm gọi là trả bài cho cụ phan và mong được mọi người góp ý cho mau lớn.nếu em post ảnh vào đây mà ko đúng chỗ thì mong admin đóng giùm
một lần nữa xin cảm ơn cụ phan về bài viết này[cái này em ko dung flash camera mà em dùng bộ trigger.vì như bác d300 có nói.ánh sáng của flash camera sẽ bị ảnh hưởng đến mặt của mẫu]
01
http://farm3.static.flickr.com/2701/4505209191_a4642e55d3_o.jpg
02
http://farm5.static.flickr.com/4038/4505935076_0566b024da_b.jpg

tachuongle
10-04-2010, 11:48 AM
bác Phan cho em hỏi tí,
01. cái SB800 và SB900 làm master được thôi còn chú SB600 thì chỉ làm slave thôi phải không ạh?

02. Trong trường hợp off flash camera..thì em vẫn phải xài trigger như thường phải không bác, vì đèn cóc phát tín hiệu không ổn định và ảnh hưởng sáng tới model.

03. Khoảng cách đánh wireless từ SB900 tới các đèn phụ có bị ảnh hưởng bởi vật cản, người đi lại hay vị trí đặt đèn không ạh.

Em đang ngắm nghía con SB900 nên sẵn bài viết của anh đây em hỏi luôn. Thanks anh vì bài viết chi tiết và chính xác ạ.

Mạn phép xin được trả lời thay bác Phan (theo thứ tự câu hỏi của bác D300)
01. Đúng vậy, SB600 không làm đèn chủ được. Nhưng xài với D300 thì lấy đèn cóc của D300 làm chủ là rất tốt rồi.
02. Đèn cóc phát tín hiệu radio trigger nên ổn định hơn slave rất nhiều. Dùng slave (flash trigger) đèn flash của người khác nhá thì đèn gắn flash trigger sẽ nhá theo. Dùng radio slave, chỉ những đèn cùng channel mới nhá. Hơn nữa chụp ngoài trời slave thường bị ambiance light làm ảnh hưởng.
03. Khoảng cách nhận được sóng của SB800 (chưa thử với SB900) khoảng 40 mét. Đương nhiên những vật cản quá lớn sẽ làm ảnh hưởng, nếu chỉ cỡ 1 chiếc Honda thôi thì không có vấn đề gì.

tachuongle
10-04-2010, 11:52 AM
Em rất quan tâm bài viết của thầy đó ạh. Bản thân em xài con Flash cùi bắp 300TL, em gắn trigger để đánh wireless, nó kô có các chế độ power/2, power/4... mà chỉ có m-low, m-hi... rất khó xài. Nếu ko có bài viết về GN của thầy thì em chịu chết, ko cách gì tính toán khoảng cách chụp được. Mong thầy viết thêm cho mọi người tham khảo ạh.

Nếu bạn dùng slave thì phải hết sức chú ý tắt chế độ Preflash của đèn chủ, nếu không khi Preflash nhá thì slave nhá theo ngay, đến khi đèn chủ phát Flash thật thì đèn slave chưa nạp điện kịp nên mất hiệu quả.

tachuongle
10-04-2010, 11:56 AM
@ NAM NGUYỄN : Khi set trên máy D300, đèn chủ set ---- sẽ không phát sáng chỉ phát tín hiệu cho đèn slave, hoặc có thể đặt đèn chủ ớ chế độ M với ratio 1/64 hay nhỏ hơn sẽ không ảnh hưởng già đến mặt người mẫu.

D300
10-04-2010, 04:40 PM
Mạn phép xin được trả lời thay bác Phan (theo thứ tự câu hỏi của bác D300)
01. Đúng vậy, SB600 không làm đèn chủ được. Nhưng xài với D300 thì lấy đèn cóc của D300 làm chủ là rất tốt rồi.
02. Đèn cóc phát tín hiệu radio trigger nên ổn định hơn slave rất nhiều. Dùng slave (flash trigger) đèn flash của người khác nhá thì đèn gắn flash trigger sẽ nhá theo. Dùng radio slave, chỉ những đèn cùng channel mới nhá. Hơn nữa chụp ngoài trời slave thường bị ambiance light làm ảnh hưởng.
03. Khoảng cách nhận được sóng của SB800 (chưa thử với SB900) khoảng 40 mét. Đương nhiên những vật cản quá lớn sẽ làm ảnh hưởng, nếu chỉ cỡ 1 chiếc Honda thôi thì không có vấn đề gì.

Dạ cám ơn thầy đã giải thích cặn kẽ, chỉ có điều một số cái thắc mắc em cần hỏi kỹ hơn ạ, mong thầy giải thích thêm:

01. Đèn cóc D300 theo em biết thì phát wireless hồng ngoại, chứ không phải radio signal, radio signal thì chắc chắn sẽ ổn định hơn vì nó có thể xuyên qua các vật thể ngăn cản thông thường như tường, cửa..và các vật dụng khác trong khi đó flash cóc ko làm được. Radio signal triggers theo như em biết thì chỉ có vài hãng làm radio trigger thôi..trong đó có:
- Pocketwizard http://www.pocketwizard.com/
- Quantum Instrument http://www.qtm.com/?page=3500&qmode=c
- Raidopopper http://radiopopper.com/products/
...và em cũng đọc kỹ tài liệu chưa thấy ai nói D300 đèn cóc phát tín hiệu radio.

02. Trong các flash trigger (sản xuất cho NIKON)..thì điều có chia channel..nếu ko cùng channel sao nó có thể đánh được ạh? Cho dù người khác có chụp cùng, theo em hiểu thì nếu có chỉ có là ảnh hưởng bởi ánh sáng của group này lên group khác do không đánh do cùng chụp ở cùng 1 góc độ.

03. Nếu 2 máy NIKON cùng chụp thì chỉ cần set cái channel khác nhau là có thể tránh được hiện tượng nhá đèn lộn xộn phải không thầy? và group chỉ là để mình tùy chỉnh cường độ của từng nhóm đèn thôi phải không ạh? Ví dụ như group A có 2 đèn SB600 đánh TTL và group B có 1 đèn SB800 đánh Manual 1/32..mình có thể tùy chỉnh nó trên body luôn phải không thầy?


@ NAM NGUYỄN : Khi set trên máy D300, đèn chủ set ---- sẽ không phát sáng chỉ phát tín hiệu cho đèn slave, hoặc có thể đặt đèn chủ ớ chế độ M với ratio 1/64 hay nhỏ hơn sẽ không ảnh hưởng già đến mặt người mẫu.

Dạ cái này em nghĩ là chưa đúng ạh, nó có thể ko đánh đèn flash như trong sách manual có đề cập nhưng ánh sáng để kích đèn slave SB600 or SB800, SB900 điều có ảnh hưởng đến vật thể hết, vì nó phát ánh sáng để kích đèn và do đó nó ảnh hưởng đến vật thể chụp.

Em đã test và kết quả ra như sau:

http://farm3.static.flickr.com/2135/4507558420_e626868346_o.jpg

01. Hình thứ nhất em set đèn cóc ở -- (đánh commander mode) và đèn SB600 ở Channel 1, Group A, đèn xoay ra khỏi cửa phòng..ánh sáng ảnh hưởng rất ít...và gần như là triệt tiêu..và hình vẫn sáng điều. lưu ý ánh sáng trên ly phản chiếu -> chứng tỏ ánh sáng trực diện đánh thẳng vào vật thể..và tác giả không ai khác đó chính là cây đèn cóc.
Thông số: Tốc độ : 1/4s, F 1.4, ISO 400, lens 50mm 1.4 , NIKON D300


http://farm5.static.flickr.com/4040/4507558378_8048924310_o.jpg
02. Hình thứ 2 cùng chung thông số như trên nhưng đèn flash cóc tắt xuống..ánh sáng ambient như trường hợp 1..và hình tối thui

hình hiện trạng lúc set đèn.

http://farm5.static.flickr.com/4027/4507548016_863f7134f9_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2323/4507548068_81319e9dbd_o.jpg

Em hi vọng những thắc mắc của em sẽ cùng được mọi người tháo gỡ...
Thân.

tachuongle
10-04-2010, 09:12 PM
@D300 :
01. Đúng là tôi có nói lộn về radio slave, xin lỗi bác.
02. Trong hệ thống CLS thì đúng là có chia Channel để Master và Remote hiểu nhau, Group trong cùng 1 channel cùng hoạt động theo lệnh của Master. Ngoài hệ thống CLS thì còn hệ thống Wireless sử dụng 1 thiết gọi là slave, 1 cục gắn dưới 1 cây đèn để khi 1 cây đèn khác nhá nó sẽ nhá theo. Trên là tôi muốn so sánh giữa CLS và Slave. Ngay trên cây đèn SB26 của Nikon cũng có tích hợp Slave, khi bác dùng đèn cóc trên D300 mà dùng với SB26 (ở chế độ Wireless thì SB26 cũng nhá nhưng lúc ấy đèn chỉ có thể đặt ở Mode A và M mà thôi).
03. Tôi trả lời Mai Nguyễn trong trường hợp bác ấy chụp chân dung, tối thiểu phải đứng cách mẫu khoảng từ 2 mét trở lên, chứ chụp cận như cách bác chụp bóng đèn thì không áp dụng được rồi. Lúc ấy phải sử dụng dây SC17 thôi.
04. Cách bác set-up theo hình kèm theo chưa hiệu quả là đúng thôi vì Remote để đằng sau Master thì làm sao nó có thể thấy được Master mà kích hoạt theo ?
Cám ơn bác đã theo dõi.

http://nikonvn.com/cms1/index.php/dnm_img/show_img/4977

D300
10-04-2010, 09:47 PM
Em rất vui vì được bác trả lời nhanh và chi tiết ạh.

01. Dạ em set cái đèn theo cách đó..nó vẫn đánh tốt thầy ạ, em test 10 lần thì đèn vẫn nhảy cả 10..nhưng việc set đèn như vậy để em chứng minh cái ánh sáng của đèn cóc có ảnh hưởng lên vật thể chụp như thầy nói hay không mà thôi, chứ nếu mà set như vậy thì ánh sáng nó đâu có hiệu quả ạh...và chính vì vậy cây đèn SB600 của em hướng ra ngoài và nằm sau cạnh tủ..cũng là vì lý do đó.

02. em chủ ý chụp cái ly (chứ ko phải cái bóng đèn) là vì..em thử xem độ ảnh hưởng của bóng sáng gây bởi tác nhân nào..vì nếu vật thể ko bóng thì hơi khó xác định nguồn sáng...đơn giản vậy thôi ạh, nhưng qua lời giải thích của bác thì có vẻ có lý hơn..vì với khoảng cách 2m trở lên thì cường độ sáng của đèn cóc đã giảm đi phần nào....(nhưng chắc ít nhiều vẫn còn ảnh hưởng..đặc biệt với người mẫu nào mang kính hoặc có mồ hôi dầu).

03. Hệ thống em xài với POCKETWIZARDS có phải là hệ thống WIRELESS như bác đề cập trong bài? hay còn hệ thống nào khác??? vì nếu vậy em cũng xài 1 cây trigger gắn trên body, 1 cây remote (slave) gắn trên flash rời..và chúng cũng có chia cả channel khác nhau. Nên em thắc mắc là hệ thống wireless bác đề cập có nằm ngoài những hệ thống em biết đây không ạh? em thật sự chưa hiểu ý của bác trong câu trả lời này.

Mong nhận được lời giải đáp của bác...giúp gỡ rối cho em..coi càng nhiều càng bị rối 1 cục rồi...:106:

tachuongle
10-04-2010, 10:01 PM
Thực sự là tôi chưa biết PocketWizards nên không thể nói gì thêm. Đèn cóc đương nhiên là có ảnh hưởng nếu ta chụp những vật phản chiếu nhưng không nhiều với vật ít phản chiếu hay không phản chiếu. Nhưng có lúc người ta cũng cần một chút đèn cóc nhẹ để tạo hiệu quả Catch light trong mắt người mẫu.
Do tôi không phải là người có tài chính dồi dào nên tôi sử dụng đèn vốn có là 1 cây SB26 và 1 cây SB800. Khi chụp 1 vật tương tự như cái ly của bác thì tôi dùng 1 sợi dây SC17 (trước kia dùng cho SB26) nhưng nó vẫn có tác dụng TTL cho SB800. SB800 để ở TTL bình thường. SB26 để ớ Mode A và Wireless và kết quả như sau

http://nikonvn.com/cms1/index.php/dnm_img/show_img/4982

Gecko
10-04-2010, 10:48 PM
cám ơn thầy tachuongle và bác d300...vì qua topic này em đã biết thêm được rất rất nhiều điều bổ ích mà từ trước tới giờ chưa khai thác hết được về flash...

dthien
11-04-2010, 06:39 AM
Xin góp thêm chút ý với bạn D300 .
1. Với hệ thống đèn Flash wireless của Nikon thì đèn cóc trên máy ( ở một số đời máy ) hoặc đèn SB800, SB900 được đặt thành đèn chủ. Nếu bạn dùng đèn cóc làm đèn chủ thì chắc chắn sẽ có tác dụng với mẫu chụp ít hay nhiều . Ít hay nhiều tùy thuộc vào cách đặt chế độ phát sáng cho đèn cóc . Chế độ phát sáng của đèn cóc thường có từ hai đến bốn chức năng theo các đời máy . Chức năng phát sáng TTL , M , RPT và Commander .
Trong các chức năng phát sáng , bạn có thể chỉnh tăng giãm cường độ phát sáng tùy ý .
2. Wireless là từ để chỉ hệ thống kết nối không dây . Pocket Wizards cũng là hệ thống kết nối đèn Flash không dây . ( Thầy Tạ chưởng Lễ sử dụng kết nối đèn Flash có dây ).
Pocket Wizards là hệ thống kết nối qua bộ phận thu phát rời . Tín hiệu theo sóng radio ( dò kênh ). Hệ thống này thích ứng với đèn Flash studio , các đèn Flash rời không cần đồng bộ với máy . Nhưng bạn phải đặt cường độ phát sáng cho từng đèn .
Hệ thống kết nối không dây của Nikon cũng là một bộ phận thu phát được tích hợp bên trong máy và đèn Flash . Dùng tia hồng ngoại để phát nhưng tia này hoạt động cũng giống như sóng radio ( có dò kênh ) . Trên đèn Flash SB đều có một cửa sổ nhỏ nhận tia hồng ngoại . Nếu bạn đặt vị trí sai hay che cửa sổ này lại thì tia hồng ngoại sẽ không kích hoạt được đèn .
Hệ thống kết nối không dây của Nikon chỉ tương thích với các đèn đồng bộ của Nikon với dòng máy số . Và bạn điều chỉnh được tất cả chế độ phát sáng cũng như cường độ sáng của các đèn kết nối trên một đèn chủ .
Mong những ý trên sẽ giúp bạn gở rối ít nhiều .

D300
11-04-2010, 10:50 AM
rất cám ơn thầy Tạ Chưởng Lễ cũng bác Đức Thiện, em cũng phần nào hiểu rồi ạh, chẳng qua là do nhiều thông tin về đèn quá, nên khi em đặt chân vào...thật sự là rối trí mặc dù cũng đã loay xoay tìm hiểu, nhưng thông tin chưa thật rõ, hôm nay bàn ra được nhiều ý hay. Thanks các bác rất nhiều

thanhluutat
11-04-2010, 02:35 PM
Xin góp thêm chút ý với bạn D300 .
1. Với hệ thống đèn Flash wireless của Nikon thì đèn cóc trên máy ( ở một số đời máy ) hoặc đèn SB800, SB900 được đặt thành đèn chủ. Nếu bạn dùng đèn cóc làm đèn chủ thì chắc chắn sẽ có tác dụng với mẫu chụp ít hay nhiều . Ít hay nhiều tùy thuộc vào cách đặt chế độ phát sáng cho đèn cóc . Chế độ phát sáng của đèn cóc thường có từ hai đến bốn chức năng theo các đời máy . Chức năng phát sáng TTL , M , RPT và Commander .
Trong các chức năng phát sáng , bạn có thể chỉnh tăng giãm cường độ phát sáng tùy ý .
2. Wireless là từ để chỉ hệ thống kết nối không dây . Pocket Wizards cũng là hệ thống kết nối đèn Flash không dây . ( Thầy Tạ chưởng Lễ sử dụng kết nối đèn Flash có dây ).
Pocket Wizards là hệ thống kết nối qua bộ phận thu phát rời . Tín hiệu theo sóng radio ( dò kênh ). Hệ thống này thích ứng với đèn Flash studio , các đèn Flash rời không cần đồng bộ với máy . Nhưng bạn phải đặt cường độ phát sáng cho từng đèn .
Hệ thống kết nối không dây của Nikon cũng là một bộ phận thu phát được tích hợp bên trong máy và đèn Flash . Dùng tia hồng ngoại để phát nhưng tia này hoạt động cũng giống như sóng radio ( có dò kênh ) . Trên đèn Flash SB đều có một cửa sổ nhỏ nhận tia hồng ngoại . Nếu bạn đặt vị trí sai hay che cửa sổ này lại thì tia hồng ngoại sẽ không kích hoạt được đèn .
Hệ thống kết nối không dây của Nikon chỉ tương thích với các đèn đồng bộ của Nikon với dòng máy số . Và bạn điều chỉnh được tất cả chế độ phát sáng cũng như cường độ sáng của các đèn kết nối trên một đèn chủ .
Mong những ý trên sẽ giúp bạn gở rối ít nhiều .

Nếu hệ thống dùng tia hồng ngoại thì hơi bất tiện trong setup rồi
Có bác nào dùng hệ thống radio giới thiệu tiếp cho anh em tham khảo
Ví dụ dùng 1 cục phát cắm vào body và phát ra cho 2 hay 3 cục nhận gắn với đèn. Theo mình biết thì khoảng cách đối với radio khá xa ~50m nên tha hồ setup đèn.

D300
11-04-2010, 08:07 PM
@ bác DUCTHIEN:
"Hệ thống kết nối không dây của Nikon cũng là một bộ phận thu phát được tích hợp bên trong máy và đèn Flash . Dùng tia hồng ngoại để phát nhưng tia này hoạt động cũng giống như sóng radio ( có dò kênh ) . Trên đèn Flash SB đều có một cửa sổ nhỏ nhận tia hồng ngoại . Nếu bạn đặt vị trí sai hay che cửa sổ này lại thì tia hồng ngoại sẽ không kích hoạt được đèn ."

01. em cũng đã thử bịt cái lỗ phát signal của SB600 (gần nắp thay pin) nhưng nó vẫn hoạt động như thường, em che bằng sách, bằng tay, băng keo giấy, thậm chí bằng đĩa DVD nó vẫn phát như thường, em thử lần nữa để sau đèn cóc khá xa, khoảng 2-3m nó vẫn trigger được, em ko hiểu lý do của nó lắm? Vậy tín hiệu hồng ngoại nó phát ra..bị cản bởi điều gì? và nếu đúng như bác nói..tại sao nó trigger được? Sorry vì em lười up hình test lên đây ạh, nhưng em đã test rồi..như những gì em đã viết. Phải chăng nó bị bounce bởi tường phòng và đồ vật trong nhà?

02. Em cũng thử dùng con METZ 58AF1 làm master..và nó cũng đánh được đồng bộ với các flash khác của NIKON cũng như làm điều ngược lại, NIKON vẫn đánh trigger được cho đèn METZ, chắc theo em hiểu là do đèn này làm for NIKON nên mới xài chung hệ thống wireless được, chứ đèn hãng khác chắc ko có tính năng này đúng không ạh?

Thanks bác đã có bài góp ý.

phantayho
13-04-2010, 11:03 PM
Rất hữu ích, em đang rối bời với đống đèn nhà em. Bác viết rất chi tiết và dễ hiểu cho anh em newbie như em.... bác cho em hỏi tí, nếu em vừa nối đèn chủ với các loại SBx00 đồng thời nối thêm với một cây đèn lớn loại chụp studio thì sao hả bác?

Hệ thống Nikon CLS chỉ có thể "trigger" những những thiết bị trong hệ thống mà thôi. Các flash SB600, SB800, SB900 đều có cửa sổ nhỏ cạnh nắp lắp pin gọi là " Light sensor window" để tiếp nhận các "infrared - IR" từ các đơn vị chủ "Master Speedlight Unit"

Nếu sử dụng các thiết bị ngoài hệ thống Nikon CLS thì tác dụng wireless commander của đơn vị chủ "Master Speedlight Unit" sẽ mất tác dụng. Nghĩa là đơn vị chủ không còn "ra lệnh" cho đơn vị rời "Wireless Remote Unit" được nữa, bác sẽ phải tự gán các thông số về giá trị bù trừ cũng như các chế độ đánh đèn cho từng đơn vị rời, rất mất thời gian.

Hệ thống Nikon CLS bao gồm: các đèn cóc built-in flash của các máy D700, D300/D300s, D200, D80/D90, D70/D70s các đèn flash: SB600, SB800, SB900 và SB-R200 và thiết bị SU800

Theo em điểm hay nhất của Nikon CLS là khả năng tích hợp cao, nghĩa là bản thân các thiết bị trong hệ thống Nikon CLS đã có sẳn các chức năng để đánh đánh off flash và điểm thứ hai là sự điều khiển tập trung tại các "Master Speedlight Unit"

phantayho
17-04-2010, 11:09 PM
Cám ơn ACE đã theo dõi và góp ý cho bài viết

Ở phần đầu em đã giới thiệu " Chia sẽ cách thiết lập đánh đèn flash rời không dây của Nikon" chủ yếu là các cách thiết lập đèn cho đơn vị rời và đơn vị chủ. Em xin tiếp tục chia sẽ tiếp " các ví dụ về bố trí các Speedlight "

Hy vọng bài viết có ích cho ACE trong việc nghiêng cứu và ứng dụng hệ thống Nikon CLS. Bài viết được trích từ tài liệu " The world of Nikon Speedlights" trên trang web của nikon. Và một số trang sách được scan lại trong sách " Speedlights & Speedlites " của tác giả Lou Jones, Bod Keenan, Steve Ostroski

phantayho
17-04-2010, 11:12 PM
Các ví dụ về bố trí các Speedlighthttp://farm5.static.flickr.com/4014/4442518185_748ba52376_o.jpg

Thiết bị: D300 + AF Nikkor 50 f/1.4D + 4 Speedlight SB800 + Commander SU800
Cách chụp: 2 đèn SB 800 đặt bên trái sau tấm diffuser, 1 đèn SB800 treo trên tường làm đèn tóc, 1 đèn SB800 làm đèn mặt đáng từ phía cổ lênhttp://farm5.static.flickr.com/4007/4442518375_8704eb7ccd_o.jpg

Thiết bị: D3 + AFS Nikkor 24-70 f/2.8G ED + 2 Speedlight SB-800 + commander SU 800+ Gel màu xanh (blue) SJ1
Cách chụp: 1 Đèn SB800 che bằng gel màu xanh hướng từ dưới lên về phía mặt nhân vật 1 đèn SB 800 treo cao dùng làm đèn tóchttp://farm3.static.flickr.com/2742/4443295060_f189eebe36_o.jpg

Thiết bị: D3 + AFS Nikkor 14-24 f/2.8G ED + 2 speedlight SB800 + commander SU800 + Gel màu xanh (blue) SJ1 + Gel màu vàng SJ1
Cách chụp: 2 dèn SB đặt phía dưới, đặt ISO = 6400 để tăng GN và hạn chế nhòe do chuyển động, thiết lập slow sync flash để giử lại nét cho khuôn mặt nhưng phần chuyển động của cơ thể bị nhòe

phantayho
17-04-2010, 11:14 PM
http://farm3.static.flickr.com/2802/4442518215_fe663456fe_o.jpg

Thiết bị: D3 + AFS VR Micro 105 f/2.8 IF-ED + 4 Speedlight SB800 + Commander SB800 + Gel màu xanh lá (green) SJ1 + hộp chụp sản phẩm bằng kính
Cách chụp: 1 Đèn SB800 làm commander đánh nẩy lên len tấm hắt sáng ở phía trước, 1 đèn SB800 đánh xuyên qua giấy kính ở phía trái, 1 đèn SB800 đánh tứ phía trái đằng sau đánh lên tấm hất sáng, một đèn SB800 dán gel màu xanh lá ( green ) đánh vào tấm tin Foil, 1 đèn SB800 dán gel màu xanh dương ( blue ) đánh lên mặt bàn

http://farm5.static.flickr.com/4071/4442518271_d8b0924f30_o.jpg

Thiết bị: D3 + AFS Micro 60mm F/2.8G ED + 2 speedlight SB800 + Commander SB 800 + Gel màu SJ1
Cách chụp: 1 SB800 làm commander đánh lên tấm hất sáng phía trước, 1 đèn SB800 đánh từ dưới tới xuyên qua dù, 1 SB800 dán gel màu xanh đánh từ sau xuyên qua giấy kính

http://farm5.static.flickr.com/4017/4442518333_f945194e7e_o.jpg

Thiết bị: D3 + AFS Micro 105mm F/.28 IF-ED + 3 speedlight SB800 + commander SU800
Cách chụp: Đây là tác phẩm hình thành từ kỹ thuật tân tiến Nikon Auto FB High Speed Sync chụp ở tốc độ 1/1000s đóng băng ( freeze ) chủ thể đang chuyển động. D8ạt một đèn Sb800 đánh bên trái, 1 đèn Sb800 đanh bên phải dán gel màu xanh một đèn SB800 đánh từ phía sau nẩy lên tường

phantayho
17-04-2010, 11:19 PM
Các ví dụ về bố trí các Speedlight

http://farm5.static.flickr.com/4006/4528583626_67ecda78f1_o.jpg

Tác phẩm: Albert's dunk
Weegee là NAG theo khuynh hướng thích ánh sáng nhân tạo ( artificial light ). Ông ta thích cách nhấn mạnh chủ đề bằng cách đóng băng ( freeze ) khi chủ đề đang chuyển động và tách chủ đề ra khỏi background bằng cách tăng độ bảo hòa màu ( saturated ) Ông ta gọi đó lá "rembrandt light"

http://farm5.static.flickr.com/4051/4528583684_042a559d8a_o.jpg

phantayho
17-04-2010, 11:21 PM
http://farm5.static.flickr.com/4026/4528583798_95330f8275_o.jpg

Tác phẩm : Operating room
Tòan bộ tác phẩm sử dụng 1 Speedlight duy nhất chủ yếu để nhấn mạnh câu chuyện về quy luật hằng ngày trong phòng phẩu thuật với chủ đề chính là là người bác sĩ và 2 cái đèn phẩu thuật. Speedlight được đặt trên thiết bị cầm tay với một softbox nhỏ, đạt mode đèn là là TTL để có thể tiệp cận chủ đề gần nhất và sử dụng mode P cho chế độ chụp để phù hợp với ánh sánh có sẳn của 2 chiếc đèn phẩu thuật

http://farm5.static.flickr.com/4043/4527950591_7bbd903eb2_o.jpg

phantayho
17-04-2010, 11:24 PM
http://farm5.static.flickr.com/4036/4528583920_28c31d7c92_o.jpg

Tác phẩm: Tuxedo
Tôi dùng duy nhất một speedlight đánh off cách máy và chủ thể 15 foot, đèn đặt ở chế độ rear curtain sync để nhấn mánh mạnh chuyển dộng ( xem chân của chủ thể ) dùng mode P cho máy. Thời khắc chụp là quan trọng ở mode rear curtain sync phải đánh như thế nào để thấy anh ta đang nhảy lên. Ánh sáng moi trường tốt nên tôi đặt ISO thấp

http://farm5.static.flickr.com/4004/4528583842_255a68b8a0_o.jpg

phantayho
17-04-2010, 11:26 PM
http://farm5.static.flickr.com/4040/4528584034_4abd22d4ee_o.jpg

Tác phẩm : Computer
Dùng một softbox đặt phía sau màn hình vi tinh chính xéo góc với màn hình thứ 2, mục đích không để ánh sáng flash hất vào màn hình vi tính, chủ động dùng điều khiển thời lượng phơivới Mode S trên máy chủ yếu là thấy được khả năng hiển thị tốt trên màn hình vi tính và để hình ảnh phản chiếu trên cặp kính của nhân vật được rỏ

http://farm5.static.flickr.com/4066/4528583972_2102e1ed33_o.jpg

phantayho
17-04-2010, 11:29 PM
http://farm5.static.flickr.com/4031/4528584108_d53ab231a9_o.jpg

Tác phẩm: Ballet
Chụp phơi với mode S là 1s đủ để thấy các vệt nhòe chuyển động, dùng 1 flash duy nhất ở chế độ rear curtain sync để đóng băng ( freeze ) gương mặt chủ thể

http://farm5.static.flickr.com/4017/4528584064_6822db6de1_o.jpg

phantayho
17-04-2010, 11:32 PM
http://farm5.static.flickr.com/4059/4528584264_f3fb1fa2ba_o.jpg

Tác phẩm : Motorcycle
7 speedlight là con số không nhỏ để chụp tỉnh vật là một chiếc Honda, tuy nhiên nó thì vẫn thiếu để cho ánh sáng phản quang của kim lọai được đẹp. Nikon CLS quả là công nghệ tiên tiến có thể đáp ứng một lúc nhiều speedlight, ở đây nếu dùng một Speedlight đánh ánh sáng thật mạnh thì chẳng thu được kết quả

http://farm5.static.flickr.com/4049/4528584200_3ee6793d5d_o.jpg

goway
17-04-2010, 11:42 PM
Cám ơn bác phantayho bài của bác hay quá, ước chi em biết bài này 1 năm trước thì khỏi phải mầy mò.

D300
18-04-2010, 07:18 PM
Cám ơn ACE đã theo dõi và góp ý cho bài viết

Ở phần đầu em đã giới thiệu " Chia sẽ cách thiết lập đánh đèn flash rời không dây của Nikon" chủ yếu là các cách thiết lập đèn cho đơn vị rời và đơn vị chủ. Em xin tiếp tục chia sẽ tiếp " các ví dụ về bố trí các Speedlight "

Hy vọng bài viết có ích cho ACE trong việc nghiêng cứu và ứng dụng hệ thống Nikon CLS. Bài viết được trích từ tài liệu " The world of Nikon Speedlights" trên trang web của nikon. Và một số trang sách được scan lại trong sách " Speedlights & Speedlites " của tác giả Lou Jones, Bod Keenan, Steve Ostroski

Thanks bác PHAN đã chi tiết nguồn bài viết, cái này rất quan trọng cho những người lơ mơ như em muốn tìm hiểu thêm về đèn và cũng là tôn trọng tác giả gốc. Em có cuốn sách kia rồi nhưng vẫn phải học hỏi thêm từ đây..cho nó lẹ.

Nhưng có một số điều thắc mắc..chắc do web chính hãng NIKON nên việc đánh đèn..thường có sự tham gia của một đội quân "NIKON SPEEDLITE" hoành tráng như thế, nhưng kết quả mang lại chưa thật sự "nổi bật". Mình có thể thay thế một số đèn khác công suất cao hơn, hiệu quả hơn..và rẻ hơn không ạh? Tất nhiên chức năng CLS ko sử dụng được hoàn toàn nhưng việc chụp flash-off camera nếu dựa hẳn hoàn toàn vào TTL hoặc A có khả năng nguồn sáng thay đổi ...ko theo ý đồ của mình như chụp chế độ P trên camera.

Em chỉ lăn tăn thắc mắc bác có cao kiến gì không ạ?

phantayho
18-04-2010, 09:53 PM
Thanks bác PHAN đã chi tiết nguồn bài viết, cái này rất quan trọng cho những người lơ mơ như em muốn tìm hiểu thêm về đèn và cũng là tôn trọng tác giả gốc. Em có cuốn sách kia rồi nhưng vẫn phải học hỏi thêm từ đây..cho nó lẹ.

Nhưng có một số điều thắc mắc..chắc do web chính hãng NIKON nên việc đánh đèn..thường có sự tham gia của một đội quân "NIKON SPEEDLITE" hoành tráng như thế, nhưng kết quả mang lại chưa thật sự "nổi bật". Mình có thể thay thế một số đèn khác công suất cao hơn, hiệu quả hơn..và rẻ hơn không ạh? Tất nhiên chức năng CLS ko sử dụng được hoàn toàn nhưng việc chụp flash-off camera nếu dựa hẳn hoàn toàn vào TTL hoặc A có khả năng nguồn sáng thay đổi ...ko theo ý đồ của mình như chụp chế độ P trên camera.

Em chỉ lăn tăn thắc mắc bác có cao kiến gì không ạ?

Cám ơn bác D300,

Điều đầu tiên em xin đính chính là diễn đàn nikonvn không liên quan tới "chính hãng Nikon". Bài viết của em là phục vụ cho ACE là thành viên của diễn đàn muốn tìm hiểu và ứng dụng các công nghệ, em đang sử dụng Nikon nên chỉ đủ khả năng viết được các kỹ thuật về Nikon mà thôi.

Điều thứ 2 là Speedlight là tên gọi của đơn vị trong Nikon CLS - chứ không phải là Speedlite ( bác đọc sách "Speedlights & speedlites" rồi thì cũng biết speedlite là thiết bị của hãng nào rồi)

Nếu bàn về chủng loại hàng "For" thì theo em lens "for" rất khó mà so sánh được tính hiệu quả.

Nhưng flash "for" thì việc "được & mất" rất dễ bàn. Không cần phải nói đến những tính năng tiêu biểu của Nikon Flash bị đánh mất như Multi-Area AF-Assist Illuminator, Auto FP high-speed Sync mà ngay cả trong việc đánh off đèn, khả năng "ra lệnh" ( commander ) tập trung từ 1 thiết bị sẽ không có và đồng nghĩa là mình phải gán các thông số bù trừ flash cho từng đơn vị. Thử hình dung nếu mình muốn tăng giảm giá trị bù trừ cho "đèn tóc" khi treo trên cao thì mình phải làm sao nếu không sử dụng được "commander" - rất bất tiện và mất thời gian phải không ạ. Ngoài ra tính năng cơ động và linh hoạt thì các đèn công suất lớn cũng không bằng khi so với hệ Nikon CLS. Em đồng ý rằng có thiết bị có thể "commander" tập chung tại 1 điểm như flashgun chẳng hạn nhưng so về hiệu quả kinh tế thì rất kém, tầm tiền để mua flashgun như trên em sẽ có thể mua được 1 cây SB800 vốn có thể "ra lệnh" cho các đèn trong Nikon CLS rồi

Còn như theo bác nói:

Khả năng nguồn sáng thay đổi ...ko theo ý đồ của mình như chụp chế độ P trên camera.

Thì việc này em nghĩ Nikon CLS sẽ làm tốt hơn các loại đèn khác khác khi sử dụng hiệu quả thông minh của i-TTL Balanced light Fill flash (i:intelligent)

Còn trong các salon ( ngoại trừ các salon của nikonian ), thì việc đầu tư hệ thống Nikon CLS thì không khả thi khi nhu cầu về đèn phải đáp ứng cho tất cả các dòng máy ảnh của càc hãng khác nhau.

Nói tóm lại nếu tư vấn cho 1 nikonian về đèn thì lưa chọn Nikon CLS sẽ là ưu tiên hàng đầu

D300
19-04-2010, 05:40 AM
Hy vọng bài viết có ích cho ACE trong việc nghiêng cứu và ứng dụng hệ thống Nikon CLS. Bài viết được trích từ tài liệu " The world of Nikon Speedlights" trên trang web của nikon. Và một số trang sách được scan lại trong sách " Speedlights & Speedlites " của tác giả Lou Jones, Bod Keenan, Steve Ostroski..

- Dạ em nói cái chính hãng là cái tài liệu này đấy ạh..chứ em đâu có nói NikonVN như bác đã hiểu.

- Thanks bác đã đính chính cái từ speedlite=speedlights..em lộn vì trước đây xài CANON..nhưng nói nôm na ra..điều là đèn flash...

- Có thể một người một ý kiến khác nhau về hệ thống đèn em chưa trải nghiệm hết nên chỉ hỏi thêm để có thể hiểu sâu hơn thôi... vì tham khảo trong onelight workshop bởi Zack Arias thì ngay cả lecture (người hướng dẫn) vẫn xài hệ thống PW2 để trigger đèn..và anh ta xài body NIKON D3. Chính đây là điều làm em thắc mắc..

- Và họ cũng luôn nhấn mạnh..xài đèn nên xài chế độ M..để kiểm soát ánh sáng vào chủ thể một cách không đổi, phần còn lại chỉ là điều chỉnh ánh sáng môi trường (ambient light) thông qua tốc độ màn trập để mang lại hiệu quả như mong muốn. Nhưng nói gì thì nói, em hoàn toàn đồng ý với bác Phan về tính nổi trội của hệ thống CLS trên NIKON body. Em cũng sẽ phải thử để kiểm chứng hiệu quả của hệ thống này..vì nghe bác nói hấp dẫn quá.

- Một điểm thắc mắc nữa...nếu em muốn lấy SB800 hoặc SB900 làm đèn master để kích (trigger) các đèn khác thì em phải nối dây vào hotshoe của máy đúng không? Chứ hệ thống commander trên đèn cóc nhiều khi không hiệu quả ở outdoor? Mà em cũng băn khoăn ở chế độ outdoor SB800/SB900 có hoạt động hiệu quả ko? Em chưa có 2 con này nên chưa thể test được.

Thanks bài trả lời chi tiết của bác.

phantayho
19-04-2010, 05:13 PM
- Một điểm thắc mắc nữa...nếu em muốn lấy SB800 hoặc SB900 làm đèn master để kích (trigger) các đèn khác thì em phải nối dây vào hotshoe của máy đúng không? .

Dạ không nhất thiết là phải sử dụng dây nối, ngoại trừ bác muốn như vậy

thanhluutat
03-05-2010, 10:32 PM
Dạ không nhất thiết là phải sử dụng dây nối, ngoại trừ bác muốn như vậy

Đọc đi đọc lại nhưng vẫn chưa hiểu được cái cách truyền tín hiệu giữa máy và đèn SB, có bác bảo dán băng dính vào vẫn nhận thì sao lại lại IR được nhỉ. Quan sát trên đèn thì đúng là có cổng IR bên hông trái nhìn từ trước vào.

Xem trên video clip thì thấy đèn SB này được đặt khắp nơi vẫn nhận bình thường, kể cả sau lưng người chụp.

Bác nào nghiên cứu kỹ vụ đèn SB này nữa không nhỉ ?

Về bố trí đèn hôm nay mới load được mấy cái video Clip về sử dụng SB800, bác nào ở HN liên hệ em copy cho (Nikon SB800 Speed of Light)

D300
04-05-2010, 07:29 AM
dạ trong một số trường hợp nó tán tới được vì bounce vào các khoảng tường, trần trong studio....thế nên khi em đem ra ngoài trời..nó mới hoạt động rất cầm chừng và hú họa là vì vậy. Thế nên chức năng wireless của NI đa phần chỉ phát huy hiệu quả khi ở trong môi trường indoor là chính. Em sẽ kiểm tra thêm và cho bác hay. Em đã có đủ đồ nghề để thử rồi. Em sẽ up kết quả lên sớm.

D300
05-05-2010, 04:06 PM
Đọc đi đọc lại nhưng vẫn chưa hiểu được cái cách truyền tín hiệu giữa máy và đèn SB, có bác bảo dán băng dính vào vẫn nhận thì sao lại lại IR được nhỉ. Quan sát trên đèn thì đúng là có cổng IR bên hông trái nhìn từ trước vào.

Xem trên video clip thì thấy đèn SB này được đặt khắp nơi vẫn nhận bình thường, kể cả sau lưng người chụp.

Bác nào nghiên cứu kỹ vụ đèn SB này nữa không nhỉ ?

Về bố trí đèn hôm nay mới load được mấy cái video Clip về sử dụng SB800, bác nào ở HN liên hệ em copy cho (Nikon SB800 Speed of Light)

Hôm nay trời lạnh nhưng lỡ hứa với bác nên em đã đem súng ống ra test đầy đủ. Vì đi làm về trời khá tối nên hình cũng ko rõ vì máy còn lại của em chỉ là máy P&S..ko đủ flash để chụp xa. Em tạm chia sẻ thông số trước.

GEAR: 1 SB600, 1XSB900, D300, 17-50 TAMRON 2.8.
Em test trong dkien trời sẩm tối. (khá tối khoảng 6h30 như bên VN mình)..nên vụ ảnh hưởng (interfere) của ánh sáng mặt trời xem như là không tính.

- 01. SB900 có thể đánh được trực diện....máy thấy đèn: máy trigger bằng đèn cóc với khoảng cách từ 7m-8m. Quá khoảng cách này thì tèo.SB ko nhảy nữa. Đánh ngang mặt hông kết quả cũng khá tương đối, khoảng từ 5-6m (hướng sensor nhận tín hiệu)

- 02. SB900 đánh sau lưng body camera: thường chỉ khoảng 0.5-1m tùy theo ánh sáng đèn cóc phát ra có bật lại từ những vật thể xung quanh hay không. em đem thẳng ra bãi cỏ trống gần nhà thì nó tèo..chỉ đánh được nhưng rất gần <0.3m. Đèn và máy cùng hướng thì khả năng đèn cóc kích đèn slave hiệu quả hơn là chệch hướng (camera hướng về bên trái đèn slave phía sau hướng về bên phải).

- 03. SB900 (và có thể ở SB800)..thì bộ phận nhận tín hiệu IR không chỉ nằm ở bên hông..mà còn nằm phía trước mặt đèn nữa, ở mảng nhựa đỏ đỏ nữa ah. Cái này là do em test mới phát hiện ra. Che 2 lỗ tín hiệu mặt bên trái và phía trước ngay gần lỗ tín hiệu thứ 1 đèn vẫn trigger bình thường (vật liêu che băng giấy bạc hay glue sticks.) che phần còn lại phía trước thì đèn SB900 của em bất động.

- 04. SB600 em cũng che tương tự, thì chỉ có lỗ tín hiệu mặt hông là có tác dụng. Che thiệt kín chỗ này (bằng 2 vật liệu như trên) thì SB thúc thủ, nó không trigger được ngay cả khi đứng trước nguồn sáng của đèn cóc.

- Kết luận nếu bác muốn thử hiệu ứng của đèn và tập làm quen với off-flash camera thì bác nên thử hệ thống này (vì thực sự nó có sẵn trên body, đâu mất gì đâu mà ko thử). Nhưng trong một vế khác, nếu bác chụp thương mại, hoặc đám cưới, di chuyển nhiều thì khả năng hoạt động ngoài trời của hệ thống không đáng tin cậy, cũng như vị trí camera phải luôn thấy đèn là một trong những điểm yếu của hệ thống CLS này.

Bác có thể tham khảo hệ thống radio trigger của PW2, của YONGNO hoặc của Catus là những thiết bị hỗ trợ ổn định hơn khi bác sử dụng ngoài trời (outdoor environment). Một số link bác có thể tham khảo thêm.

Yongno RF 602
http://www.insidetheviewfinder.com/yongnuo-rf-602-wireless-remote-review/

PocketWizard II PLUS
http://www.momentcorp.com/review/pocketwizard_plus_II.html

Catus.
http://photonotes.org/reviews/radio-flash-trigger/
http://martybugs.net/reviews/cactus.cgi

Thân!

P.S: em sorry vì ko có hình minh họa, up lên hơi lười với hình tệ quá nên mong bác thông cảm.

thanhluutat
05-05-2010, 05:32 PM
Cái Triger 602 thì không lo cản rồi, mỗi tội không cài được TTL
Nên nếu đã xài 602 thì cầm chắc mua đèn thường mà xài M hoặc Auto cho yên tâm
TTL thì cũng chỉ được 2 kênh đèn là kịch kim, em xem đi xem lại rồi thấy không cần quan tâm đến cái hệ thống CLS đấy nữa

D300
05-05-2010, 11:21 PM
cái trigger này xài được TTL (theo nhà sản xuất quảng cáo) nhưng giá khá chát và..cũng được đánh giá cón nhiều lỗi..nhất là kém tương thích với SB600..(mặc dù nhà san xuất có ghi hỗ trợ hết các dòng SB).

http://www.insidetheviewfinder.com/pixel-tr-331-wireless-ttl-flash-trigger-review/

Bác coi lại cái TTL thử xem nhé, em đang thắc mắc nếu off-flash thì TTL nó tính ra làm sao? vì nếu dịch đúng ra thì TTL là Through The Lens.... tức nó tính flash nằm trên máy. Nếu FLASH off camera, mình đặt nhiều vị trí khác nhau, ánh sáng đánh theo ý đồ khác nhau (ví như dìm BG hoặc xóa BG) thì nó sẽ hiểu và liên kết tính toán với nhau như thế nào? vậy nên chăng chức năng CLS chỉ có ưu điểm duy nhất là chỉnh power đèn trên 1 unit (camera body) tiện lợi, khỏi phải chạy tới chạy lui nhất là ở những vị trí khó set up như đèn đặt trên trần...vv...v. tuy nhiên đèn lại phải thấy máy.???!!! (chứ không thì xong luôn!)

Vậy nên theo em đơn giản đã xài off-flash cứ nên phải MANUAL mới xong, và mọi chuyện hoàn toàn theo ý đồ. Cần thêm cái light metering nữa là OK. Khỏi lăn tăn. Bác lên trang strobis.com xem thêm nhé.

phantayho
06-05-2010, 01:03 AM
Bác coi lại cái TTL thử xem nhé, em đang thắc mắc nếu off-flash thì TTL nó tính ra làm sao? vì nếu dịch đúng ra thì TTL là Through The Lens.... tức nó tính flash nằm trên máy..

Bác đã hoàn toàn hiểu sai vấn đề về TTL rồi,

Với các đèn SB-400, SB-600, SB-800, SB-900 và SB-R200 có thêm chức năng I-TTL Pre Flash

Một nguồn sáng được gọi là Monitor Pre Flash có công suất tương đương 1/128 full power sẽ phát ra khoảng vài mili giây trước khi gương phản xạ lật, được phát ra từ các unit và phản ánh tất cả các thông tin về ánh sáng sáng hiện có. Các thông tin này được phản xạ lạ qua lens ( Through The lens ) và được gương lật đẩy lên phía trên tới mạch "five-segment i-TTL flash sensor" nằm bên dưới lăng kính 5 mặt sẽ xử lý các thông tin về ánh sáng hiện có và quyết định công suất của main flash một cách chính xác

http://www.nikonusa.com/Learn-And-Explore/Nikon-Camera-Technology/ftlzi4r5/1/i-TTL-Flash-Control.html

Nếu hệ thống I-TTL ( Canon gọi là E-TTL ) hoạt động và điều kiện moi trường tốt, monitor Pre-flash sẽ phát 2 lần ... tạch tạch ... trước khi main flash phát sáng !!! Tuy công suất yếu nhưng nó đủ để ghi nhận tất cả các thông tin về điều kiện ánh sánh kể cả ánh sáng phản xạ qua trần, tường hay diffuser.

Hành trình đi của Monitor Pre-flash cũng giống như hành trình đi của TTL khi đo sáng

D300
06-05-2010, 09:01 AM
Dạ vì trong cái review của cái trigger TR-331 như của em đưa trên..nó không có cái pre-flash..nên em mới nói cái chức năng TTL của hệ thống wireless trigger (này) nó tính ra làm sao. Em sorry bác vì viết ko rõ.

"Nikon CLS is not just about TTL metering but also about the ability to adjust the output or power ratios of separate groups of flash units. Because the TR-331 only has one available group you cannot use it to adjust ratios between groups remotely. Because the normal pre-flash does not appear to be used for TTL calculations with the TR-331 trigger, the flash appears to be dumping full power or close to it each time it is fired by the wireless trigger."

and then...

"I also tested to see if I could determine if the transmitter fires a pre-flash for exposure calculation in TTL mode. To do this I set the flash to rear sync mode on the camera menu and chose a shutter speed of around 1-1/2 seconds. The idea is that if there is an exposure metering flash (pre-flash), it will fire at the beginning of the exposure and then the flash will fire a second time (rear sync) at the end of the exposure. Flash, open shutter, flash, and then close shutter. Sounds good but it does not seem to work. I only get one flash"

Em xin lỗi vì chưa dịch đoạn này ra..chiều em làm về sẽ chỉnh sửa và dịch lại cho rõ. nhưng dù sao cũng cảm ơn lời giải thích tận tình của bác PHAN về TTL và iTTL.

thanhluutat
23-05-2010, 01:10 PM
SB800 của Nikon có chế độ giao tiếp không dây lợi hại thật (chắc SB900 còn khủng hơn). Xem cái video của Nikon con SB800 còn nhận đèn không dây xuyên qua kính, hồng ngoại mà xuyên qua kính được thì cũng nể thật.

babybk
28-10-2010, 02:37 AM
Theo như bào viết của Mod phantayho thì con Nikon D80 của em có thể dùng đèn cóc trên máy ( built-in flash ) để đánh sáng cho Flash Nikon Speedlight SB-600. Nhưng em tìm trong phần Custom Setting của con Nikon D80 thì ko thể nào thấy mục Built-in-Flash để chỉnh.
Bác nào chỉ giúp em được ko?
Thanks các bác nhiều

phantayho
28-10-2010, 10:33 PM
Theo như bào viết của Mod phantayho thì con Nikon D80 của em có thể dùng đèn cóc trên máy ( built-in flash ) để đánh sáng cho Flash Nikon Speedlight SB-600. Nhưng em tìm trong phần Custom Setting của con Nikon D80 thì ko thể nào thấy mục Built-in-Flash để chỉnh.
Bác nào chỉ giúp em được ko?
Thanks các bác nhiều

Ở cuối trang 1 đó bác, bác cứ yên D80 hoàn toàn có thể dùng hệ thống CLS, em chắc chắn luôn bởi vì em đang sử dụng D80

Thầy ơi, hôm nay mới đọc được tài liệu của bác Phan và thầy. Tìm hết không thấy em D3000 đâu hết.
Vậy là bó tay hả thầy ?

D3000 không có CLS :confused1:

babybk
01-11-2010, 05:34 PM
@bac phantayho: em xem cái hướng dẫn của bác ở cuối trang 1 thì rất chi là dễ hiểu. Nhưng ngặt nỗi là khi em vào trong phần Custome Setting của con D80 thì lại ko thể thấy mục Built-in-Flash vậy nên chả hiểu chỉnh kiểu gì.
Bác xem hộ em phát.
Thanks bác nhiều :D

phantayho
01-11-2010, 08:23 PM
@bac phantayho: em xem cái hướng dẫn của bác ở cuối trang 1 thì rất chi là dễ hiểu. Nhưng ngặt nỗi là khi em vào trong phần Custome Setting của con D80 thì lại ko thể thấy mục Built-in-Flash vậy nên chả hiểu chỉnh kiểu gì.
Bác xem hộ em phát.
Thanks bác nhiều :D

video hơi chậm bác phải chịu khó chờ nhé !

[YOUTUBE VIDEO]OgzmP2hflB0[/YOUTUBE VIDEO]

babybk
01-11-2010, 10:25 PM
@phantayho: em xem xong đoạn video và thấy mọi thứ đều ổn cả, chỉ trừ con máy D80 dở hơi của em. Trong đoạn video vừa rồi thì phần custom setting menu có ít nhất là 27 mục để chọn, trong khi đó con máy của em chỉ có 10 mục, chỉ 10 mà thôi,híc. Và tất nhiên là ko có mục built-in flash.
Do con máy em bị lỗi hay là do em phải làm thế nào để hiện lên mục đó được.
Rất cám ơn sự nhiệt tình của bác.
Hi vọng bác có cách giúp em
Thanks bác

dthien
02-11-2010, 08:51 AM
@ babybk : Bạn vào trong Menu Setup và chọn : CSM/Setup menu . Trong mục này chọn Full menu . Trở lại phần Custom Menu thì mục này sẽ hiện đủ 32 chức năng tùy chọn . Chức năng buil in Flash nằm trong CSM 22 .

babybk
03-11-2010, 12:36 PM
thanks bác ducthien nhé, em làm được rồi :D

Chivas_Regal
26-02-2011, 09:16 PM
bác phantayho ơi, help me.! bác cho em hỏi thế này và nếu được phiền bác bớt chút time hướng dẫn chi tiết cho em cách setup nhé.
em có 1 body D300 và 1 em sb900, em có thể:
set sb900 là chủ và cóc của D300 là đèn nhại được không ?
set cóc của D300 là chủ và sb900 nhại được ko?
rất mong hồi âm của bác ! cảm ơn bác thật nhiều

phantayho
26-02-2011, 11:05 PM
bác phantayho ơi, help me.! bác cho em hỏi thế này và nếu được phiền bác bớt chút time hướng dẫn chi tiết cho em cách setup nhé.
em có 1 body D300 và 1 em sb900, em có thể:
set sb900 là chủ và cóc của D300 là đèn nhại được không ?
set cóc của D300 là chủ và sb900 nhại được ko?
rất mong hồi âm của bác ! cảm ơn bác thật nhiều

Có lẽ có sự hiểu nhầm ở đây. Có 2 quy trình là ra lệnh (commander) và làm theo lệnh (slave). Đèn SB900 có thể là đèn ra lệnh hoặc cũng có làm theo lệnh. Nhưng đèn cóc ( bất cứ DSLR ) không thể "nghe lệnh" được. (Vả lại, đèn cóc được gọi là đèn Built in thì làm sao đánh off đèn được.)

tuandslr
26-05-2011, 10:53 AM
Em muốn dùng trigger ngoài (FM RT02 của Godox) để đánh 2 đèn SB600 của em thì phải setup thế nào ạ?

tbsieu
28-05-2011, 02:46 AM
TH - mình đang sử dụng con SB 900 này , sử dụng thì thấy quá tuyệt nhưng nó chỉ có cái vụ đình công (treo đèn) mình cũng bực bội quá không biết có cách nào khi sử dụng giúp cho đèn bớt nóng không , mình nghe nói sử dụng SD9 power pack có thể hạn chế được cho đèn bớt nóng, có ai biết công dụng của bộ này xin giải thích cho mình biết thêm về công dụng của phụ kiện này không ah. Sẵn các bác cho mình hỏi thêm khi mình tắt (off thang nhiệt độ) được chức năng báo nóng đèn rồi mà sao khi chụp khoảng 60-70 tấm liên tục thì tại sao đèn vẫn báo biểu tượng thang nhiệt độ đi kèm theo tiếng beep và có tam giác bốc khói nhưng vẫn cho phép chụp tiếp không như lúc ban đầu chưa tắt (on thang nhiệt độ) thì đèn đình công không cho chụp, không biết là có phải đèn mình mua (mua mới 100%) bị lỗi gì không hay tại vì đặc trưng của đèn SB 900 là khi đèn nóng thì nó có nhiệm vụ phải báo lên. Rất mong được sự góp ý của bác.

nhutdigital
30-05-2011, 11:02 PM
có ai hướng dẫn giúp em nếu dùng D90 và flash Mezt 48 AF-1 for Ni thì sử dụng ntn ko ạ!
Chân thành cảm ơn

nguyenduyhy
12-06-2012, 02:52 PM
Hoan hô tác giả topic, đã cung cấp cho anh em nhiều kiến thức bổ ích mà các Forum khác không có, hoặc có nhưng viết không sâu sắc như tác giả.
Trân trọng cảm ơn.

meokaka2012
10-07-2012, 04:16 PM
Chân thành cảm ơn bác chủ top, qua topic này em học hỏi được rất nhiều điều. Mong bác có thêm nhiều bài hơn nữa giúp cho diễn đàn ngày càng fát triển.

nguyenduyhy
15-10-2012, 11:29 AM
Xin các bạn chỉ bảo cho tôi vấn đề hóc búa này:
Tôi mua bộ Trige Pixel 312 của Trung Quốc dành cho Nikon. Muốn cho cục nhận hoạt động thì phải gắn cục phát vào chấu đèn thay cho đèn ngoài, và như vậy ta chỉ có thể "bắn" được một đèn gắn trên cục nhận. Bây giờ tôi muốn gắn SB 900 lên chấu đèn và dùng nó kiêm nhiệm luôn cả chức năng phát kích hoạt cục nhân của Trige để "đánh" cùng lúc 2 đèn thì có được không (ý tôi là muốn dùng RF của SB900 điều khiển cục nhận của Triger Pixel). Nếu được thì phải cấu hình cho SB900 và body D300S thế nào.
Xin trân trọng cảm ơn các bạn và đặc biệt là bác phantayho!

nguyenduyhy
15-10-2012, 11:45 AM
Nói chung truyền tín hiệu bằng Red (hồng ngoại) thì không thể xuyên qua vật cản đen đặc có chiều dầy như băng dính đen, còn mỏng và trong thì nó vẫn "xuyên" như thường, nếu công suất phát khỏe.
Qua cách đặt vấn đề của bạn thì tôi nghĩ, Nikon sử công nghệ RF tần số cao để giao tiếp thì đúng hơn.
Hiện có mấy cách giao tiếp không dây thông dụng như Wifi, Bluetoocht, red, RF... Chắc Nikon chọn tích hợp 2 cái là RF và Red cùng phối hợp thực hiện.